Magma

Magma är en matematikapplikation som används brett i Sverige. I appen får eleverna lösa problem för hand, och uppgifterna rättas maksinellt. Det ger snabb återkoppling till eleverna, och lärarna kan i realtid följa hur det går för klassen. Det digitala formatet möjliggör för lärarna att snabbare anpassa innehållet och ge förtydligade instruktioner vid behov. De får också en ökad möjlighet att lyfta fram enskilda elevers lösningar som modell för resten av klassen. Ambitonen med att ha med Magma i studien är att undersöka hur dessa egenskaper påverkar matematikundervisningen. Magma innehåller ett stort bibliotek av uppgifter, som täcker hela läroplanen. Appen kan användas som komplement till övriga läromedel, eller som ett fullvärdigt alternativ.