Count on me!

Count on me! är en matematikapplikation som är skapad av psykologiforskare och som i en stor
svensk utvärdering har visat sig kunna hjälpa lågstadieelever att förbättra sina
matematikkunskaper. Effekterna var som störst bland de barn som hade lägre kunskaper i
matematik från början. Det innebär att skillnaderna mellan elever som berodde på elevernas
begåvning eller föräldrarnas utbildningsnivå jämnades ut till följd av programmet. Count on me!
kombinerar principer från inlärningspsykologi och speldesign, som tillsammans skapar
underhållande och effektiv matematikundervisning. När klassen arbetar med Count on me! får
eleverna under lektionstid genomföra uppgifter som helt och hållet följer skolans ordinarie
läroplan i matematik. Count on me! kompletterar det ordinarie läromedlet som ni använder i
klassrummet.